"Vand i 100 år"
er et glimt af historien om, hvordan nogle driftige og fremsynede personer i Faxe Ladeplads i begyndelsen af 1900-tallet tog initiativ til at forsyne Faxe Ladeplads med drikkevand af en særdeles fin kvalitet direkte fra kilderne i den kalkrige undergrund. Det er tillige en kort skildring af den udvikling og af de vilkår, hvorunder Fakse Ladeplads Vandværk ApS. frem til vore dage fortsat har kunnet levere godt og rigeligt vand til over 2000 aftagere i by og på land.(PDF åbner i et nyt vindue)

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.