Overvåg dit vandforbrug - enkelt og trådløst !!

Vi tilbyder dig en nem og overskuelig mulighed for at overvåge husstandens vandforbrug – trådløst og helt enkelt.

Vi kan i samarbejde med vores leverandør af vandmålere præsentere et smart digitalt display, af mærket Kamstrup, der trådløst fjernaflæser og overvåger din vandmåler og dermed dit forbrug. Således kan du nu løbende aflæse og overvåge dit vandforbrug, uden at skulle aflæse måleren i målerbrønd, kælder og lignende.

Displayet viser alle målerens statusmeldinger, heriblandt totalforbrug, nuværende flow, information om unormale stigninger, som ofte er tegn på lækage eller rørskade.

Displayet indeholder derudover en masse smarte funktioner. Bl.a. kan det beregne forbruget i kroner og ører, give en prognose af om du kommer til at bruge mere eller mindre vand i nuværende periode end i forrige periode mm.

Displayet skal bestilles hos vandværk, da det skal "parres" med din vandmåler, så det kan opfange og fortolke de digitale og krypterede informationer, som måleren konstant udsender via radiosignaler. Har du flere vandmålere opsat på din ejendom, er der mulighed for at følge med i op til 4 vandmålere pr. display.

Displayet skal befinde sig inde for målerens signal radius, og giver derfor ikke mulighed for at aflæse måleren via internettet. Vanddisplayet leveres klar til brug og strømforsynes med den medfølgende AC adapter der blot skal tilsluttes stikkontakten.

Kamstrup handler ikke direkte med private forbrugere, så displayet skal bestilles hos vandværket og koster kr. 800,00,- inkl. moms, hvilket er vandværkets kostpris hos Kamstrup. Vandværket har således ingen fortjeneste ved videresalg.

Displayet er kompatibel med alle vandværkets afregningsmålere.

Send mail for at bestille display eller for at høre mere flvand@newmail.dk

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.