Vandspild kan være en dyr fornøjelse.

Forbrugerne opfordres derfor til at holde øje med deres vandmåler og aflæse denne jævnligt. F.eks. 1 gang om ugen.

Vandværket aflæser alle vandmålere i forsyningsområdet 4 gange årligt og giver i den forbindelse forbrugerne besked om evt. unormalt forbrug.

Vandværkets aflæsninger skal ses som et supplement til forbrugers egne aflæsninger da vandspild i sidste ende er forbrugers fulde ansvar.

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.