Tilmelding til PBS

For at sikre dig at alle opkrævninger bliver betalt til tiden og for at undgå rykkere, opfordrer vandværket til at du tilmelder dine opkrævninger fra vandværket til PBS på en af følgende måder:

  • Tilmeld dine fremtidige opkrævninger direkte via dette link: Tilmeld til PBS (kræver afsluttende godkendelse med Nem-Id)
  • Tilmeld og betal dine opkrævninger via din netbank, med nedenstående oplysninger:

Vandværkets PBS nr. : 00876984 + Deb.gr.nr.: 00001 + dit forbrugernummer på 9 cifre

(Forbrugernummer fremgår af den tilsendte opkrævning eller kan oplyses ved kontakt til vandværket)

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.