Fakse Ladeplads Vandværk henter vandet fra i alt 6 råvandsboringer.

Boring 1 kalder vi "Banen". Den ligger på Vråmosevej i nærheden af Østbanens banelegeme. Boringen blev etableret i 2011 og er meget højt ydende. Dybden på boringen er 55 meter. Boringen erstatter en boring af samme navn der blev etableret i 1958 er sløjfet i 2011.

Boring 2 kalder vi "Kildehøj". Den ligger  mellem Vråmosegård og banen. Boringen blev etableret i 1967. Dybden på boringen er ca. 57 meter.
 
Boring 3 kalder vi "Haven". Den ligger umiddelbart uden for Vråmosegårdens have. Boringen blev etableret i 1947. Dybden på boringen er 52 meter.

Boring 4 kalder vi "Hønsegården".  da den ligger i den tidligere hønsegård på Vråmosegård, der er vandværkets nærmeste nabo. Boringen blev etableret i 1947. 
Dybden på boringen er 114 meter.

Boring 5 kalder vi "Rejnstrup". Den ligger på Rejnstrupvej nord for vandværket. Boringen blev etableret i 1975 og er vandværkets mest ydende boring. Dybden på boringen er 42 meter.

Boring 6 kalder vi "Hestehaven". Den  ligger i udkanten af skoven på Hestehavevej. Boringen blev etableret i 1971. Dybden på boringen er 56 meter.

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.