Ledningsudskiftning Yrsavej og Carl Gustavs Vej  Vandværkets entreprenør starter udskiftning af forsyningsledninger, stikledninger samt sætning af målerbrønde i uge 48 med forventet afslutning i uge 03 i det nye år. I anlægsperioden kan der være maskiner og arbejdende folk på og omkring de 2 veje

Vandværket beklager evt. gener ovenstående må medføre

Målerudskiftning Fra d. 9/10 begynder vandværket med rutinemæssig udskiftning af vandmålere på udvalgte veje. De berørte forbrugere er blevet kontaktet med nærmere info.

Rent vand i mere end 100 år

Fakse Ladeplads Vandværk blev etableret d. 30. marts 1914 og har således leveret rent drikkevand til forbrugerne i mere end 100 år. For at markere 100 års jubilæet har vandværket fået udarbejdet et jubilæumsskrift der kan læses og downloades på hjemmesiden under menuen 'Vandværket' eller via dette link 

På denne hjemmeside kan du desuden læse mere om vandværket, finde information om vore fælles drikkevand samt læse om vand og vandkvalitet i øvrigt.

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.