Yrsavej / Carl Gustavs Vej Ifm. etablering af målerbrønde til de enkelte ejendomme kan det i nogle situationer være nødvendigt at lukke for vandet på hele vejen da ejendommens stophane ikke altid er placeret så der kan lukkes alene for den berørte ejendom. Vandværkets entreprenør vil forsøge at evt. afbrydelser sker i så kort tid så muligt og med mindst gene for forbrugerne. Der kan ligeledes opstå uventede brud på ledninger hvor en afbrydelse ligeledes er nødvendigt.

Anlægsarbejde er startet og vil løbe ind til først i det nye år (opdateret 1/12-2020)

Corona

Opdatering Vandværket anbefaler at alle vandinstallationer der har stået ubenyttet hen skylles grundigt igennem inden brug så stillestående vand skylles ud. F.eks. når en ejendom har stået tom eller været lukket ned. Det samme gør sig gældende i f.eks. sommerhuse der ikke benyttes regelmæssigt. Gennemskylning påhviler ejendommens ejer.

Generelt For at undgå smitte og spredning med Corona-virus følger Fakse Ladeplads Vandværk myndighedernes anbefalinger og henvisninger. Opmærksomheden henledes på:

 Vandværkets kontor
Personlig betjening samt telefontid 56716152 - hverdage fra kl. 09-12 

Henvendelser kan desuden ske pr. mail til:  Flvand@newmail.dk Mails vil blive besvaret hurtigst muligt.

Drifts - og vagttelefon varetages som normalt af Vandteknik Aps.

Drifts- og vagttelefon: 21636240 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.
Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Rent vand i mere end 100 år

Fakse Ladeplads Vandværk blev etableret d. 30. marts 1914 og har således leveret rent drikkevand til forbrugerne i mere end 100 år. For at markere 100 års jubilæet har vandværket fået udarbejdet et jubilæumsskrift der kan læses og downloades på hjemmesiden under menuen 'Vandværket' eller via dette link 

På denne hjemmeside kan du desuden læse mere om vandværket, finde information om vore fælles drikkevand samt læse om vand og vandkvalitet i øvrigt.

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.