Strandhovedvej spærret for gennemkørsel Fra torsdag d. 6/6 til fredag d. 14/6 skal vandværkets entreprenør skyde ny vandledning i Strandhovedvej. Boremaskinen der skal skyde ledningen, er desværre så bred at det ikke er muligt at passere denne. Dvs. at Strandhovedvej i perioden vil være lukket for gennemkørsel. 

Det vil være muligt at køre ind fra begge ender af Strandhovedvej og frem til hvor boremaskinen holder, men det vil ikke være muligt at passere denne.  Boremaskinen vil arbejde sig mod Strandvejen og skifte position dag for dag. Så vidt det er muligt vil der ved indkørsel til Strandhovedvej blive skiltet med hvor der er lukket for gennemkørsel.

Vandværket beklager eventuelle gener arbejdet må medføre.

Denne besked er sendt til de forbrugere der har tilmeldt sig vandværkets SMS-service (se nedenfor for tilmelding)

SMS-service Nu har du mulighed for at tilmelde dig SMS-service og få besked om driftsforstyrrelser, afbrydelser, info vedr. din vandmåler m.m. Du kan også tilmelde din e-mail. Der blevet omdelt løbesedler i alle postkasser.

Tilmelding til SMS-service. Klik her for at tilmelde dig (tilmeldingsblanket åbner i nyt vindue) eller via menupunktet "Selvbetjening" 

*****************

Ledningsudskiftning Strandhovedvej med sideveje

Vandværkets entreprenør er startet op med ledningsudskiftning på Strandhovedvej med sideveje fra åen til og med Strandhovedvej 24A. I anlægsperioden kan der være maskiner og arbejdene folk på og omkring Strandhovedvej. Der er omdelt orienteringsbreve og løbesedler til forbrugere i området vedrørende arbejdet.

Vandværket beklager eventuelle gener arbejdet må medføre.

Herunder akutte afbrydelser ved overgravede ledninger mv.

Rent vand i mere end 100 år

Fakse Ladeplads Vandværk blev etableret d. 30. marts 1914 og har således leveret rent drikkevand til forbrugerne i mere end 100 år. For at markere 100 års jubilæet har vandværket fået udarbejdet et jubilæumsskrift der kan læses og downloades på hjemmesiden under menuen 'Vandværket' eller via dette link 

På denne hjemmeside kan du desuden læse mere om vandværket, finde information om vore fælles drikkevand samt læse om vand og vandkvalitet i øvrigt.

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.