Takstblade

Takstplad 2024 som PDF - Godkendt af Faxe Kommune december 2023

Takstplad 2023 som PDF - Godkendt af Faxe Kommune januar 2022

---------------------------------

For takster vedr. spildevand henvises til Faxe Forsynings takstblad der kan findes på forsyningens hjemmeside: www.faxeforsyning.dk

 

 

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.