Vandanalyse af vandet fra Fakse Ladeplads Vandværk

 

Gældende lovgivning kræver at vandkvaliteten løbende skal kontrolleres af godkendte laboratorier.

Faxe Kommune har det overordnede tilsyn med vandværket og vandkvaliteten. Fakse Ladeplads Vandværk kontrolleres af laboratoriet Eurofins. Der foretages jævnligt uanmeldte prøvetagninger forskellige steder i forsyningsområdet. Prøverne analyseres og resultaterne skal være offentlig tilgængelige.

Her på siden kan du finde en oversigt over de ting, der testes for, grænseværdier og en lille forklaring.

Der foretages to forskellige typer prøver.

Råvandsprøver tages  som vandprøver  direkte ved boringerne og

Rentvandsprøver tages som vandprøver direkte fra ledningsnettet.

Råvandsprøverne analyseres for miljøfremmede stoffer – f.eks. fra sprøjtegift – og en del andre stoffer.

Der er ikke krav om, at råvandsprøverne skal være offentlig tilgængelige.

Hårdheden af Fakse Ladeplads Vandværk's vand er 15 ºdH (temmelig hårdt)

Resultat af seneste vandanalyse (PDF åbner i nyt vindue)

23. maj 2023 - Pr. april/maj 2023 er der foretaget lovpligtig analyse for 22 PFAS-forbindelser i alle vandværkets 6 boringer. Der kunne ikke påvises noget i nogle af boringerne.

Hvis du vil videre mere om hvordan en vandanalyse kan læses klik her

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.