Fakse Ladeplads Vandværk leverer drikkevand af fineste kvalitet og kan som noget helt enestående pumpe vandet ud til forbrugerne uden at filtrere, rense eller på anden måde behandle det. Dette er helt unikt i Danmark og noget vi er meget stolte af.

Kvaliteten af vandværkets drikkevand skyldes at vores vand pumpes op nede fra de dybtliggende kalklag omkring vandværket, der virker som naturens eget filter. For at sikre den fine kvalitet analyseres drikkevandet løbende af anerkendte analysefirmaer og altid efter lovens foreskifter.

For at se resultatet af seneste vandanalyse og læse mere om analyser Klik her

For at få mere information om vandværkets boringer Klik her

Vandets vej - et kredsløb                                                                                           


Før drikkevandet kommer ud af vores vandhaner, har det været på en lang rejse. Det hele starter i havene omkring os.

Sol og varme får noget af vandet i havene til at fordampe og stige til vejrs, hvor det bliver til skyer. På et tidspunkt fortættes dampene i skyerne og bliver til vanddråber, der falder ned på jorden som regn.

En del af regnen løber i kloakker og vandløb tilbage i havet. Den øvrige del siver ned i undergrunden, hvor vandet samler sig i underjordiske lagre. Vandet i lagrene kalder vi for grundvand.

Fra lagrene af grundvand henter vi på vandværkerne drikkevand op, som vi leder ud til dig og de øvrige forbrugere. Hos forbrugerne løber det brugte vand ud i kloakken og videre til et renseanlæg.

På renseanlægget renses vandet, inden det igen ledes det ud i vandløb og havet.

Og så kan vandets vej begynde forfra.

Håndtering af spilevand, rensning af vand og kloaker varetages af Faxe Forsyning, der ligger i Haslev.

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt. Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.