Vandværket opfordrer alle forbruger til jævnligt at aflæse deres vandmåler og være opmærksom på forbruget.

F.eks. kan man gøre sig det til vane at aflæse måleren én gang om ugen og notere aflæsningen ned. 

Installationer, både udendørs og indendørs bør jævnligt efterses således at der ikke sker spil her fra. En dryppende vandhane eller et løbende toilet kan over tid bruge ikke ubetydelige mængder vand.

Oversigt over hvad en defekt vandhane eller et defekt toilet vil give af vandspild i en 12 måneders periode.

Løbende toilet Forbrug
Utætheder der ikke kan ses
uden nærmere eftersyn
99 m³
Løber, så det kan ses 195 m³
Løber, så der uro på overfladen 495 m³
"Tap" løber 3.000 m³

Dryppende haner                         Forbrug
Langsomt dryp                           7,5 m³
Hurtigt dryp                            30 m³

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.