For at markere 100 års jubilæet holdt Fakse Ladeplads Vandværk d. 16. august 2014 åbent hus for forbrugere og samarbejdspartnere. Ca. 100 mennesker mødte op til arrangementet hvor vandværket var vært ved en buffet samt drikkevarer.

Der var mulighed for at blive vist rund og se vandværket indefra samt få svar på spørgsmål. Der var quiz med udgangspunkt i vandværkets historie de sidste 100 år,med fine præmier til børn og voksne.

Bestyrelsen samt personale vil gerne takke alle der var med til at markere denne specielle dag.Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt. Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.