Her kan du se vandværkets ledningsnet. 

Når du har klikket på linket og ledningskortet åbner op, har du i søgefeltet øverst til højre mulighed for at fremsøge en given adresse.

Bemærk at de viste ledningsoplysninger mv. ikke er målfaste og placering kan afvige i forhold til de faktiske forhold. Der bør derfor udvises forsigtighed ved gravning eller andre arbejder.