Vand er en begrænset ressource. Når du sparer på vandet, gavner du både miljøet og din egen økonomi. Her kan du se en række gode råd:

  • Reparér dryppende vandhaner og toiletcisterner.
  • Skift til et toilet med stort og lille skyl.
  • Montér en vandsparer på din bruser og dine vandhaner.
  • Tag brusebad i stedet for karbad.
  • Luk for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i bad.
  • Luk for vandet, mens du børster tænder.
  • Vask ikke op under rindende vand.
  • Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem.
  • Reparér hurtigst muligt dryppende vandhaner og utætte toiletter.
  • Hold øje med dit forbrug. Aflæs vandmåleren en gang om ugen.

Kontakt din lokale VVS montør for at høre mere om hvad du kan gøre for at spare på vandet i din husholdning.

Sådan kontakter du os :

Fakse Ladeplads Vandværk ApS.
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads
Email: flvand@newmail.dk

Tlf. 56 71 61 52  (hverdage ml. 9:30 og 12:00)

Drifts- og vagttelefon: 21 63 62 40 (hverdage ml. 08-16)

Ved brud eller mistanke om brud i vej eller fortorv kan vagttelefonen kontaktes døgnet rundt.

Ved lækager på egen grund samt ved defekt stophane, defekte haner før/efter vandmåler, utæthed i målerbrønd mv. skal egen VVS-installatør kontaktes da vandværkets ansvar og forpligtigelse stopper i skel.

Henvendelse kan desværre ikke ske pr. SMS men udelukkende via opkald.

Drift og vagt varetages af Vandteknik ApS.